Prof. dr. Vitalija RUDZKIENĖ Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir finansų valdymo fakulteto Verslo ekonomikos katedros profesorė.

1973 metais baigė Kauno politechnikos instituto taikomosios matematikos studijas.

1990 m. apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją tema “Netiesinių regresijos procesų identifikavimo metodų išvystymas ir taikymai”. 2004 m. atliko habilitacijos procedūrą tema “Daugiamačiai socialinių šablonų modeliai ir jų taikymo vadybai ir administravimui metodologija“.

V. Rudzkienės mokslinių tyrimų sritys yra daugiamačiai statistiniai plėtros procesų modeliai, socialinių – ekonominių pokyčių ir tendencijų analizė ir prognozė, sprendimo paramos scenarijų ir modelių kūrimas, sisteminis veiklos strategijų vertinimas.

Publikavo virš 50 mokslinių straipsnių, iš kurių dalis įtraukta į tarptautines ISI duomenų bazes, kiti publikuoti tarptautiniuose ar Lietuvos periodiniuose leidiniuose ar įtraukti į kitas tarptautines duomenų bazes. V. Rudzkienė išleido keletą metodinių leidiniai, tarp jų aukštųjų mokyklų bendrąjį vadovėlį, yra tarptautinių mokslinių žurnalų “Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (Lenkija, SGH), „Technological and Economic Development of Economy – Baltic Journal on Sustainability“ (VGTU), mokslo darbų žurnalo “Intelektinė ekonomika” (MRU) redkolegijų narė, habilitacijos procedūrų, doktorantų komitetų narė.

1995 m. stažavosi Pavijos universitete Italijoje, 1999 m. Katalonijos universitete Ispanijoje, skaitė pranešimus per 50 konferencijų, vykusių Lietuvoje ir užsienyje, skaitė paskaitas Suomijos Laplandijos universitete.